bg en ru
Вход
Email
Парола

Регистрация

Материали > Варовик


Варовикът е бяла утаечна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могат да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали. Освен в естествен вид, варовикът се използва за промишлено производство на негасена вар, въглероден диоксид, калцирана сода. Добавя се при производството на чугун от кисели руди. Води с високо съдържание на варовик се наричат твърди и при загряване до температури над 50 градуса Целзий, варовикът се отлага по водоносещите части. Ако не се ползва за питейни нужди, водата може да се третира с препарати за понижаване на съдържанието на CaCO3.
tumbled limestonetumbled limestone tumbled limestonetumbled limestone варовик-ВРАЦА варовик-ВРАЦА mushellcalkmushellcalk варовик-КРЕМЕНАваровик-КРЕМЕНА mushelcalkmushelcalk варовик 1варовик 1