bg en ru
Вход
Email
Парола

Регистрация

Материали > Гранит


Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Гранитът е от най-плътните и твърди скали, освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други. Гранит е най-широко разпространената кисела до ултракисела скала, изградена от почти равни количества калиев фелдшпат, кисел плагиоклаз и кварц.

В състава се включват и цветни минерали (10-15%) като биотит, мусковит, амфибол, по-рядко пироксен. Притежава равномернозърнеста или порфирна текстура. Плътността на гранита е 2590-2670 kg/м3; влагопопиваемост 0,8%; якост на натиск 120-242 МРа. Водо- и мразо-устойчив, издържа на нагряване до 570 С. Цепи се във всички посоки и се полира. Има широко приложение в индустрията (поради твърдостта и термоустйчивостта) и в строителството за облицовки, декорация настилки и павета.
гранит-СЪНРАЙЗ ГРИИНгранит-СЪНРАЙЗ ГРИИН гранит-ПЕНТА ГОЛДгранит-ПЕНТА ГОЛД гранит-ЛЕЙДИС ДРИЙМ 2гранит-ЛЕЙДИС ДРИЙМ 2 гранит-ДЖУПАРАНА ГУАРАНАгранит-ДЖУПАРАНА ГУАРАНА гранит-ДЖУПАРАНА ЕРИКАгранит-ДЖУПАРАНА ЕРИКА гранит-КРЕМА БОРДОгранит-КРЕМА БОРДО гранит-ГРАН ПЪРЛгранит-ГРАН ПЪРЛ гранит-РАУ СИЛКгранит-РАУ СИЛК

123456789